Mesafeli Satış Sözleşmesi
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
Atatürk Caddesi No:152 D:101 Akdeniz Mahallesi Konak İzmir adresinde bulunan Mega Uluslararası Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (SATICI) ile isim ve adresi önyüzdeki faturada belirtilen ALICI arasında işbu sözleşme hükümleri geçerlidir. 

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.megaodeme.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda cinsi, miktarı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürüne ait PIN kodu ve seri numarasının satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER
3.1- ALICI, www.megaodeme.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme ve ulaştırma şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
3.2- ALICI, sözleşme konusu ürünü satın almak için, www.megaodeme.com sitesine üyeliğini yaparak, sahibi olduğu kredi kartına ait kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bilgilerini verir. Kredi kartından yapılacak satış işlemini müteakip, ALICI'ya sözleşme konusu ürüne ait PIN kodu ve seri numarası bilgileri verilir. 
3.3-Sözleşme konusu ürüne ait PIN kodu ve seri numarası, ALICI'ya www.megaodeme.com adresinde verilir ve ayrıca satış işlemi sırasında ALICI'nın belirteceği elektronik posta adresine gönderilir.
3.4- Satın alınan ürüne ait fatura, yasal sure içerisinde düzenlenir.
3.5-SATICI, sözleşme konusu ürüne ait PIN kodu ve seri numarasının, eksiksiz, doğru, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
3.6-Sözleşme konusu ürüne ait PIN kodu ve seri numarasının ALICI'ya bildirilmesi için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürüne ait PIN kodu ve seri numarasının teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.7-Sözleşme konusu ürünün ALICI' ya teslim edilmesinden sonra, ürünün ayıplı, kusurlu olması veya teknik bir sebep ile kullanılamaz durumda olduğunun beyan edilmesi halinde, ürünün ve/veya ürüne ait PIN kodunun ve seri no bilgisinin, 444 63 42 Müşteri İletişim Merkezi’ne telefon ile veya info@megaodeme.com adresine mail ile bildirilmesi gerekmektedir. Yapılacak incelemeler sonucu, üründeki herhangi bir eksik, arıza hata olması ve 3 iş günü içerisinde problemin giderilememesi durumunda, ALICI' ya ödemiş olduğu tutar 10 gün içerisinde nakten ve defaten iade edilir.
3.8-Sözleşme konusu ürünün ALICI'ya teslim edilmesinden sonra, ürünün ayıplı, kusurlu olması veya teknik bir sebep ile kullanılamaz durumda olduğunun beyan edilmesi halinde, ürünün ve/veya ürüne ait PIN kodunun ve seri no bilgisinin, 444 63 42 Müşteri İletişim Merkezi’ne telefon ile veya info@megaodeme.com adresine elektronik posta ile bildirilmesi gerekmektedir. Yapılacak incelemeler sonucu, üründeki herhangi bir eksik, arıza hata olması ve 3 iş günü içerisinde problemin giderilememesi durumunda ALICI'ya, ödemiş olduğu tutar 10 gün içerisinde nakten ve defaten iade edilir. 
3.9-Yukarıdaki haller dışında satış işleminin iptali mümkün değildir.

İşbu sözleşme, ALICI'nın www.megaodeme.com adresindeki satın alma işlemini tamamlaması ile birlikte, geçerli kabul edilir.